Bente Mørch
Cand.Psych. Specialist i psykoterapi & Supervisor på specialistniveau

Jeg er specialist i psykoterapi og klinisk psykologi samt supervisor på specialistniveau.
Specialistuddannelsen er normeret til min. 5 år, er en omfattende efteruddannelse for psykologer og kan først påbegyndes, når en psykolog i forvejen er autoriseret af Psykolognævnet.
Uddybende informationer finder du ved hjælp af menuen til venstre.
Jeg kan kontaktes på tlf.: 5135 4723 eller du kan sende mig en e-mail.

Baggrund

Uddannelse

Længerevarende efteruddannelse ud over specialistuddannelse:

 • Flerårige uddannelsesforløb inden for supervision, par-, familie -og gruppeterapi, systemisk/narrativ terapi og konsultation.
 • Efteruddannelse i emotionsfokuseret, eksistentiel og kognitiv terapi samt i behandling af kriser, katastrofer, stress- og udbrændthedstilstande.

Anden udannelse:

 • Socialrådgiver

Ansættelses- og beskæftigelsesområder siden 1982:

Familieplejeområdet:

 • Familieplejen i Roskilde amt.

Hospitalssektoren:

 • KAS Stolpegård og Det ambulante team, KAS Nordvang.
 • Psykoterapi af par, familier, unge og voksne samt interne og eksterne supervisions-, konsultations- og undervisningsopgaver.

Socialsektoren:

 • Leder af metodeudviklingsprojekter vedr. tværfaglige/tværsektionelle samarbejdsmodeller og terapeutiske behandlingsmetoder over for udsatte børn og unge samt udsatte gravide og spædbørnsmødre.

Amtskommunalt regi:

 • Ungdomsklinikken i København. Psykoterapi af unge, bl.a. med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Supervisions- og konsultationsopgaver til forskellige faggrupper og institutioner.

Undervisning:

 • Beskikket censor ved pædagoguddannelsen indtil 2006.
 • Underviser ved Psykoterapeutisk institut indtil september 2012.

Privat praksis siden 2001:

 • Psykoterapi af unge og voksne: individuel, par- og familieterapi.
 • Supervisions-, undervisnings-, personaletrænings- og organisationsudviklingsopgaver i offentligt og privat regi.

Ydelser

Psykoterapi

 • Individuel terapi og gruppeterapi med større børn, unge og voksne.
 • Parterapi.
 • Familieterapi.

Supervision

 • Individuel supervision af forskellige faggrupper.
 • Supervision i fag-specifikke grupper, bl.a. lærere, socialrådgivere, psykologer, pædagoger og sundhedsplejersker.
 • Tværfaglig supervision, bl.a. til hospitals- og socialsektor, institutionsområdet samt opholdssteder.

Kursusvirksomhed

 • Foredrag og workshops, målrettet specifikke ønsker og behov.

Konsulentopgaver/Organisationsudvikling

 • Personlig coaching med udgangspunkt i arbejdsfunktion.
 • Konsulentbistand til metode-, personale- og organisationsudvikling, herunder konfliktløsning i forbindelse med samarbejdsproblemer.